Ficha biblioteca

Documento Resolución de 2 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se corrixen erros na Resolución de 17 do novembro de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos aos efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación16/03/2015 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Emprego Tipo de contidoDocumentos/Publicacións, Normativa ColectivosEntidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizaciónsDirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Resolución pola que se corrixen erros na Resolución de 17 do novembro de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos aos efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido