Ficha biblioteca

Nova A Deputación de Lugo publicas as axudas concedidas aos concellos da provincia co obxecto de mellorar o subministro de auga no medio rural
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación17/02/2017 FonteBOP Lugo
Taxonomía
TemasAdministración local Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsDeputación de Lugo Ámbitos xeográficosLugo
Imaxe do contido
Descrición Publícanse dous liñas de axudas: unha destinadas a dotación de novas infraestruturas para o subministro de auga no medio rural e outra dirixida a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga
Detalles contido
A Deputación de Lugo publicas as axudas concedidas aos concellos da provincia co obxecto de mellorar o subministro de auga no medio rural Publícanse dous liñas de axudas: unha destinadas a dotación de novas infraestruturas para o subministro de auga no medio rural e outra dirixida a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga
17/02/2017|BOP Lugo

De acordo co artigo 26 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e as bases 12 e 19 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento do “Programa de Mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos”, ano 2016, Liña 1.- “Axudas para a dotación de novas infraestruturas para o subministro de auga no medio rural (obra nova)”e Liña 2.- “Axudas para a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga” (instalacións xa existentes), dáse publicidade a resolución de concesión das axudas, aprobada pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 3 de febreiro de 2017.

ANEXO 1

Solicitudes estimadas ao abeiro das bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dentro da liña 1.- axudas para a dotación de novas infraestruturas para o subministro de auga no medio rural (obra nova), do programa de mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos, ano 2016.

ANEXO 2

Solicitudes estimadas ao abeiro das bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dentro da liña 2.- axudas para a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga (instalacións xa existentes), do programa de mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos, ano 2016. l

Temas:Administración local
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Deputación de Lugo
Ámbitos xeográficos:Lugo
Valorar:
Enviar