Ficha biblioteca

Nova O CENTAC informa do auxe na contratación pública de produtos e servizos TIC en materia de accesibilidade
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación10/08/2017 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Interoperabilidade Tipo de contidoNovas, Documentos/Publicacións, Estudos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empresas, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición O informe dirixido por Rosa María Tejerina Pérez está dedicado a analizar cómpralas TIC relacionadas coa accesibilidade en contratación pública, destacando que as licitacións TIC accesibles representaron o 58% do total
Detalles contido
O CENTAC informa do auxe na contratación pública de produtos e servizos TIC en materia de accesibilidade O informe dirixido por Rosa María Tejerina Pérez está dedicado a analizar cómpralas TIC relacionadas coa accesibilidade en contratación pública, destacando que as licitacións TIC accesibles representaron o 58% do total
10/08/2017|INAP

As compras públicas relacionadas con produtos e servizos TIC moveron máis de 10.600 millóns de euros entre 2011 e 2015, e representan o 58% das licitacións de tecnoloxías da información e a comunicación, segundo indícase no sexto volume da Colección CENTAC, dedicado a analizar as compras TIC relacionadas coa accesibilidade na contratación pública española.

O meritado volume deste informe foi xa presentado hai unhas semanas polo Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC) na Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.

O informe elaborouse co obxectivo de servir de instrumento para axudar a licitadores e a empresas licitantes a garantir que os produtos e servizos TIC que compren as Administracións Públicas, e cuxos destinatarios son persoas físicas, sexan accesibles para todas as persoas.

O Volume 6 da Colección CENTAC ofrece datos sobre as compras públicas relacionadas coa accesibilidade dos produtos e servizos TIC no período comprendido entre 2011 e 2015. Este informe sinala tamén que o importe medio por licitación TIC accesible foi de 840.000 euros, lixeiramente superior aos 780.000 euros da media do total de licitacións TIC.

O volume 6 da Colección CENTAC ofrece unha visión xeral sobre que leis, directivas e normas é necesario que administracións e provedores coñezan para que os produtos e servizos TIC que liciten contemplen a accesibilidade, tales como a Directiva 2014/24/UE ou o Proxecto de Lei de Contratos do Sector público entre outros.

Ademais, analiza dúas directivas europeas que terán unha gran importancia futura neste ámbito: a Directiva 2016/2102 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público; e a proposta de directiva sobre requisitos de accesibilidade dos produtos e servizos, tamén coñecida como Acta Europea de Accesibilidade.

Compras TIC relacionadas con la accesibilidad en las compras públicas en España

 

 

 

 

 

Temas:Administración electrónica, Interoperabilidade
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Empresas, Outras administracións
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar