Ficha biblioteca

Evento Intinerario formativo Especialista en costes e sostenibilidade dos servizos públicos; Exposición e defensa dos traballos de fin de itinerario
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/01/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Poderá solicitar a asistencia aos cursos convocados o persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local, que cumpra os requisitos esixidos no apartado de destinatarios de cada un dos cursos
Detalles contido
LugarEn liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
01/09/2018 9:00 20:00
15/09/2018 9:00 20:00
Evento

Resolución do 9 de xaneiro de 2018, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convoca un itinerario formativo centralizado para o ano 2018.

Obxecto.
é obxecto desta resolución a convocatoria das accións formativas que se recollen no anexo, que se desenvolverán durante o ano 2018.
Requisitos dos participantes.
Poderá solicitar a asistencia aos cursos convocados o persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local, que cumpra os requisitos esixidos no apartado de destinatarios de cada un dos cursos.
Solicitudes.
Quen desexe participar nas actividades formativas convocadas deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do curso ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion-en- administracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado. O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen cada un dos cursos.
O prazo de presentación de solicitudes para todas as accións formativas incluídas nesta convocatoria finaliza o día 15 de febreiro de 2018.
 
Itinerario de especialista en custos e sustentabilidade dos servizos públicos locais:
  • Destinatarios; Directivos e técnicos da área económica e funcionarios do corpo de habilitados nacionais.
  • Curso A contabilidade analítica pública aplicada aos entes locais.
  • Mixto 10
  • Presencial 17 y 18 de septembro
  • Del 1 al 15 de septembro
 
Temas:Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar