Ficha biblioteca

Nova pasaXe!: Dispoñibles dous novos servizos para consulta de datos do Muface e un novo servizo para a consulta de datos do CRUE na plataforma
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
pasaXe!: Dispoñibles dous novos servizos para consulta de datos do Muface e un novo servizo para a consulta de datos do CRUE na plataforma As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia, pasaXe!, teñen a súa disposición dous novos servizos para a consulta de datos do Muface (Consulta de datos de Prestacións de Pago Único e Certificado de Prestacións de Pago Único ) e un novo servizo para a consulta de datos do CRUE ( Consulta de Datos de Matrícula Universitaria )
09/03/2018|Amtega

As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia, pasaXe!, teñen a súa disposición:

• Dous novos servizos para a consulta de datos do Muface.

➢ Consulta de datos de Prestacións de Pago único

➢ Certificado de Prestacións de Pago único

• Un novo servizo para a consulta de datos do CRUE

➢ Consulta de Datos de Matrícula Universitaria

A interoperabilidade é a capacidade dos sistemas de información, e polo tanto dos procedementos aos que estes dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de información e coñecemento entre eles. Mediante a interoperabilidade a Xunta de Galicia trata de garantir á cidadanía o seu dereito a relacionarse con ela por medios electrónicos sen ter que presentar os documentos que poidan ser consultados por conexións informáticas ou xerados pola propia Administración autonómica.

A través do portal de interoperabilidade pasaXe! as Entidades Locais de Galicia poden consultar 55 servizos de interoperabilidade. Son servizos nos que os datos son cedidos por entidades como a propia Xunta de Galicia, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, o Ministerio de Educación, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, o Ministerio de Xustiza, a AEAT, a D. X. da Polícía, a D. X. do Catastro, a D. X. de Tráfico o Imserso, o INSS, o INE, o CRUE, o Muface, o SEPE, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e o Instituto Cervantes. Na ficha do servizo de Eido Local, nesta ligazón, pode consultar a lista actualizada de servizos de interoperabilidade dispoñibles.

Co obxectivo de facilitar o proceso de habilitación de servizos de interoperabilidade, está dispoñible no portal Eido Local a seguinte documentación:

  • Nesta ligazon, unha guía de usuario e os documentos necesarios para realizar o proceso de habilitación do servizo. 
  • Nesta ligazón, un modelo de resolución á implementación da interoperabilidade, que inclúe:
  • Un modelo de resolución que pode adaptar ás necesidades da súa Entidade, no que se indica, para cada servizo/trámite/procedemento do Concello, que servizos de interoperabilidade van utilizar.
  • Un modelo de formulario de oposición á consulta, para que os interesados poidan exercer o seu dereito de denegación expresa a que se consulten os datos.
Temas:Administración electrónica, Administración local
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Outras administracións
Organizacións:Administración Xeral do Estado , Xunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia)
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar