Ficha biblioteca

Nova Bolsas para a selección de persoal interino de habilitación nacional en entidades locais de Galicia: publicada relación prazas aceptadas e persoas seleccionadas a 28/05/2018
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación15/06/2018 FonteDirección Xeral de Administración Local
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNovas, Concurso/oposición ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Anuncio da publicación de oferta de prazas para a cobertura con persoal funcionario interino dos postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas, da relación de persoas preseleccionadas para cubrirlas e das prazas aceptadas e persoas seleccionadas. (ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional)
Detalles contido
Bolsas para a selección de persoal interino de habilitación nacional en entidades locais de Galicia: publicada relación prazas aceptadas e persoas seleccionadas a 28/05/2018 Anuncio da publicación de oferta de prazas para a cobertura con persoal funcionario interino dos postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas, da relación de persoas preseleccionadas para cubrirlas e das prazas aceptadas e persoas seleccionadas. (ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional)
23/05/2018|Dirección Xeral de Administración Local

En base ao establecido na ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, O 23 de maio de 2018, publicouse en Eidolocal (sección "Habilitación Nacional" - "Bolsas interinos") unha oferta de prazas para a cobertura con persoal funcionario interino dos postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas e a relación de persoas preseleccionadas para cubrirlas. O 28 de maio de 2018 publicouse a relación de prazas aceptadas e persoas finalmente seleccionadas.

Prazo de aceptación ou rexeitamento das prazas ofertadas

As persoas incluídas na relación de preseleccionados dispuxeron dun prazo, que foi desde que se publicou esta oferta e relación de preseleccionados ata as 14.00 horas do día seguinte hábil, para cumprir coa obriga de comunicar a aceptación de prazas ou para manifestar expresamente o seu rexeitamento da oferta.

Procedemento de aceptación ou rexeitamento das prazas

A comunicación de aceptación ou rexeitamento das prazas realizouse electrónicamente da forma indicada na sección "Habilitación Nacional" - "Bolsas interinos" existente no portal Eidolocal.

Publicación das persoas finalmente seleccionadas

A relación de prazas aceptadas e persoas seleccionadas publicouse o 28 de maio de 2018 tamén na mesma sección de Eidolocal.

Facer clic a continuación para acceder a toda a información: XESTION BOLSAS INTERINOS HABILITACION NACIONAL

Temas:Administración local, Emprego
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións
Organizacións:Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL)
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar