Ficha biblioteca

Nova Estudios INAP: Transparencia e bo goberno
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación14/06/2018 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoDocumentos/Publicacións, Estudos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsOrganizacións e Institucións Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Nesta crónica dáse conta da primeira sentenza da Sala do Contencioso do Tribunal Supremo que coñece en casación da aplicación da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ( LTAIBG)
Detalles contido
Estudios INAP: Transparencia e bo goberno Nesta crónica dáse conta da primeira sentenza da Sala do Contencioso do Tribunal Supremo que coñece en casación da aplicación da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ( LTAIBG)
14/06/2018|INAP
Severiano Fernández Ramos e José M.ª Pérez Monguió son Catedrático e Profesor Titular de Dereito Administrativo na Universidade de Cádiz, respectivamente A crónica publicouse no número 48 da Revista Xeral de Dereito Administrativo ( Iustel, maio 2018)
 
1. Transparencia pública
 
Nesta crónica damos conta da primeira sentenza da Sala do Contencioso do Tribunal Supremo que coñece en casación da aplicación da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ( LTAIBG), para o que a Sección Primeira da Sala 3, no auto do 20 de febreiro de 2017 polo que se admitiu a trámite o recurso de casación, declarou que <<..a cuestión que presenta interese casacional obxectivo para a formación da xurisprudencia consiste en interpretar os artigos 18.1. c) e 14.1. h) da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, para determinar os orzamentos e requisitos necesarios para inadmitir as solicitudes de información cando sexa necesaria unha acción previa de reelaboración; e, así mesmo, para a aplicación da limitación de acceso á información cando supoña un prexuízo para os intereses económicos e comerciais da entidade requirida>>.
Trátase, por tanto, dunha sentenza fundamental na construción do acervo para a interpretación da LTAIBG. Polo demais, como en crónicas anteriores, damos conta de varios asuntos desde a tripla perspectiva que fornece a reclamación do caso en vía administrativa ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, o recurso contencioso en instancia ante os Xulgados Centrais do Contencioso e o recurso en apelación ante a Sala do Contencioso da Audiencia Nacional. Esta dinámica fainos pensar en que, talvez, deberían establecerse na LJCA regras competenciais específicas, similares ás ordenadas en materia de recursos contractuais.
 
 
Temas:Administración local, Transparencia e participación cidadán
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións
Organizacións:Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar