Ficha biblioteca

Nova Convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da CODIX
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación15/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Ensino e formación Tipo de contidoNovas, Cursos ColectivosCidadáns/ás, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática
Detalles contido
Convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da CODIX Convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática
10/10/2018|DOG

Obxecto

Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, regulada polo Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a superación dunha proba presencial na que se acreditarán os coñecementos, capacidades e destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galicia.

Poden participar nestas probas todas aquelas persoas maiores de 16 anos, ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición, inscritas como usuarios/as da rede CeMIT.

 Contidos da proba

Prazas convocadas, datas, lugar e horario

1. As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse de acordo co seguinte calendario:

Localidade

Día

Hora

Nº prazas

Coruña, A-Eirís

Mércores, 14 de novembro

10.00

16

Narón

Mércores, 14 de novembro

10.00

14

Barco, O

Mércores, 14 de novembro

10.00

15

Estrada, A

Mércores, 14 de novembro

10.00

15

Pontevedra

Mércores, 14 de novembro

10.00

27

Tomiño

Mércores, 14 de novembro

10.00

9

Vilagarcía de Arousa

Mércores, 14 de novembro

10.00

18

       

Localidade

Día

Hora

Nº prazas

Abegondo

Xoves, 15 de novembro

10.00

15

Boiro

Xoves, 15 de novembro

10.00

10

Cerceda

Xoves, 15 de novembro

10.00

8

Ortigueira

Xoves, 15 de novembro

10.00

10

Padrón

Xoves, 15 de novembro

10.00

9

Pontedeume

Xoves, 15 de novembro

10.00

11

Ourense

Xoves, 15 de novembro

10.00

18

Cuntis

Xoves, 15 de novembro

10.00

8

Lalín

Xoves, 15 de novembro

10.00

18

Marín

Xoves, 15 de novembro

10.00

17

Betanzos

Xoves, 15 de novembro

16.00

20

Coruña, A-Eirís

Xoves, 15 de novembro

16.00

16

Sada

Xoves, 15 de novembro

16.00

10

Santa Comba

Xoves, 15 de novembro

16.00

18

Santiago de Compostela

Xoves, 15 de novembro

16.00

17

Guitiriz

Xoves, 15 de novembro

16.00

15

Vicedo, O

Xoves, 15 de novembro

16.00

5

Leiro

Xoves, 15 de novembro

16.00

6

Xunqueira de Ambía

Xoves, 15 de novembro

16.00

8

Cañiza, A

Xoves, 15 de novembro

16.00

20

Pontevedra

Xoves, 15 de novembro

16.00

27

       

Localidade

Día

Hora

Nº prazas

Ames

Venres, 16 de novembro

10.00

12

Brión

Venres, 16 de novembro

10.00

10

Fisterra

Venres, 16 de novembro

10.00

8

Oroso

Venres, 16 de novembro

10.00

15

Vimianzo

Venres, 16 de novembro

10.00

15

Barreiros

Venres, 16 de novembro

10.00

12

Carballedo

Venres, 16 de novembro

10.00

7

Lugo

Venres, 16 de novembro

10.00

12

Ribadeo

Venres, 16 de novembro

10.00

15

Sarria

Venres, 16 de novembro

10.00

15

Celanova

Venres, 16 de novembro

10.00

11

Moaña

Venres, 16 de novembro

10.00

9

Porriño, O

Venres, 16 de novembro

10.00

9

Valga

Venres, 16 de novembro

10.00

11

Vigo

Venres, 16 de novembro

10.00

12

2. As probas de avaliación terán lugar nas dependencias das aulas CeMIT de cada localidade indicada no punto anterior, localizacións que se poden consultar na web http://cemit.xunta.gal/centros.

Solicitudes de participación

1. As persoas que desexen participar nas probas presenciais deberán inscribirse a través de intenet na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal.

2. Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT. Nesta alta previa é imprescindible facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

3. O prazo para a inscrición será de sete (7) días naturais a partir do seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

4. Soamente se poderá presentar unha solicitude de inscrición por persoa participante, sendo excluídas automaticamente aquelas persoas solicitantes que figuren inscritas en máis dunha localidade ou horario.

5. Unha vez que remate o prazo de inscrición e aplicados os criterios de selección que se recollen na base quinta, publicarase a relación provisional de persoas admitidas en cada unha das localidades na páxina web da rede CeMIT (http://cemit.xunta.gal), así como a listaxe de reservas e de excluídos.

Convocatoria completa

Temas:Administración electrónica, Ensino e formación
Colectivos:Cidadáns/ás, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Xunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia)
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar