Ficha biblioteca

Nova Medidas de seguridade compensatorias no Esquema Nacional de Seguridade
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación11/10/2018 FontePAE
Taxonomía
TemasSeguridade TIC Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empresas, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición O obxectivo desta nova guía é servir de axuda ás entidades do ámbito de aplicación do ENS na determinación e implantación das medidas compensatorias cando non sexa posible a adecuada implantación das medidas de seguridade contempladas no Esquema
Detalles contido
Medidas de seguridade compensatorias no Esquema Nacional de Seguridade O obxectivo desta nova guía é servir de axuda ás entidades do ámbito de aplicación do ENS na determinación e implantación das medidas compensatorias cando non sexa posible a adecuada implantación das medidas de seguridade contempladas no Esquema
11/10/2018|PAE

Centro Criptolóxico Nacional fixo pública  a guía  Guía CCN-STIC 819. Medidas compensatorias , onde se recollen unha serie de medidas de seguridade alternativas cando non sexa posible a adecuada implantación daquelas contempladas no Anexo II do Esquema Nacional de Seguridade, a condición de que se xustifique documentalmente que protexen igual ou mellor do risco sobre os activos e satisfanse os principios básicos e os requisitos mínimos.

A guía pretende servir de axuda ás entidades do ámbito de aplicación do ENS que por diversos tipos de razóns (técnicas, operativas, orzamentarias ou doutro tipo), e debidamente documentadas e xustificadas, non estea en condicións de aplicar algunha das medidas de seguridade contempladas no ENS.

O documento recolle o ámbito de aplicación destas medidas compensatorias, un cadro de comprobación de ditas medidas, a avaliación e auditoría, así como as referencias legais e normativas, xunto con algúns escenarios a modo de exemplo.

Máis información

Temas:Seguridade TIC
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Empresas, Outras administracións
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar