Ficha biblioteca

Nova O Alto Comisionado para a Axenda 2030 presenta o seu sitio web
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación11/01/2019 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración local, Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais Tipo de contidoNovas, Ferramentas TIC ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Outras administracións OrganizaciónsUnión Europea, Administración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosInternacional, Nacional
Imaxe do contido
Descrición Desde finais de decembro do pasado ano está activa a web www.axenda2030. gob.es, que ten como obxectivos a difusión da actividade do Alto Comisionado e da súa Oficina e, especialmente, servir de punto de referencia na difusión de datos e documentos e información sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
Detalles contido
O Alto Comisionado para a Axenda 2030 presenta o seu sitio web Desde finais de decembro do pasado ano está activa a web www.axenda2030. gob.es, que ten como obxectivos a difusión da actividade do Alto Comisionado e da súa Oficina e, especialmente, servir de punto de referencia na difusión de datos e documentos e información sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
11/01/2019|INAP
O sitio web conta con catro apartados, que pasarán a ampliarse a seis nos próximos meses. O primeiro deles “Obxectivos” trata da información relativa a descrición, datos e metas dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. O segundo apartado “Actualidade” contén a información sobre a actividade do Alto Comisionado e da participación en medios. O terceiro apartado é “Alto Comisionado” coa descrición das funcións do Alto Comisionado e as biografías das persoas que o compoñen tal e como figuran no Real Decreto 419/2018, do 18 de xuño, polo que se reestrutura a Presidencia do Goberno. Un cuarto apartado de “Recursos” que agrupa a documentación crave.
 
Unha das primeiras noticias que se poden consultar refírese á plataforma electrónica sobre os Indicadores de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 que o Instituto Nacional de Estatística (INE) lanzou a través da súa web, de actualización continua, onde se recolle a información estatística dispoñible acerca dos indicadores mundiais establecidos pola ONU para monitorar o cumprimento dos ODS. Nesta primeira edición, difúndense os indicadores da Axenda 2030 xa dispoñibles e que elabora o INE dentro do Programa anual 2018 do Plan Estatístico, aínda que a plataforma está deseñada para que os outros produtores de estatísticas oficiais poidan ir incorporando os seus indicadores de forma progresiva na medida en que dispoñan de datos.  
 
A medición dos 232 indicadores da Axenda 2030 da Organización das Nacións Unidas (ONU) é unha das claves para verificar o estado do cumprimento das 169 metas dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) e, por tanto, de garantía de éxito da Axenda 2030 a nivel mundial.
 
Así mesmo, na apartado actualidade, preséntase a nova publicación semanal Destacados Axenda 2030 do Consello de Ministros, na que se recollen as políticas e medidas vinculadas ao compromiso de España coa Axenda 2030 dos correspondentes Consellos de Ministros.
Temas:Administración local, Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Outras administracións
Organizacións:Unión Europea, Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Internacional, Nacional
Valorar:
Enviar