Ficha biblioteca

Nova Datos abertos FEMP 2019: 40 conxuntos de datos a publicar polas Entidades Locais
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación14/01/2019 FonteDatos.Gob
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Administración local Tipo de contidoNovas, Documentos/Publicacións ColectivosEntidades locais OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Tras o nivel o éxito da guía, a FEMP continuou traballando para ampliar os devanditos conxuntos de datos, identificando outros 20 novos que permitan homoxeneizar a publicación de datos abertos e facilitar a súa xestión. Para iso contaron cun grupo de traballo multidisciplinar onde estaban representados distintos grupos de interese: cidades, cidadanía, empresas, universidades e organismos públicos.
Detalles contido
Datos abertos FEMP 2019: 40 conxuntos de datos a publicar polas Entidades Locais Tras o nivel o éxito da guía, a FEMP continuou traballando para ampliar os devanditos conxuntos de datos, identificando outros 20 novos que permitan homoxeneizar a publicación de datos abertos e facilitar a súa xestión. Para iso contaron cun grupo de traballo multidisciplinar onde estaban representados distintos grupos de interese: cidades, cidadanía, empresas, universidades e organismos públicos.
11/01/2019|Datos.Gob
En 2017, a Federación de Municipios e Provincias de España (FEMP) publicou guíaa “Datos abertos: guía estratéxica para a súa posta en marcha e conxuntos de datos mínimos a publicar”, onde se recollían unha serie de recomendacións e pautas para a apertura de datos públicos co obxectivo de impulsar a súa publicación e reutilización.Ademais de información sobre o marco legal, o modelo de gobernanza ou o mapa tipo dun portal de datos abertos, a guía tamén incluía 20 conxuntos de datos considerados como “os máis interesantes, posibles e fáciles de publicar polas administracións públicas”.
Tras o éxito da guía, a FEMP continuou traballando para ampliar os devanditos conxuntos de datos, identificando outros 20 novos que permitan homoxeneizar a publicación de datos abertos e facilitar a súa xestión. Para iso contaron cun grupo de traballo multidisciplinar onde estaban representados distintos grupos de interese: cidades, cidadanía, empresas, universidades e organismos públicos.
O resultado é un novo documento, titulado Datos abertos FEMP 2019: 40 conxuntos de datos a publicar polas Entidades Locais, cuxo obxectivo é proporcionar un “modelo de datos abertos común que facilite a interoperabilidade e a reutilización da información do sector público”, así como “achegar á comunidade internacional a aposta dos municipios españois por normalizar a información que se publica en formato aberto“. Esta nova guía aborda, desde un punto de vista máis práctico, non só cales son os conxuntos de datos que os municipios deberían publicar (sumando as 20 iniciais e os 20 identificados en 2018), senón tamén como se deberían publicar para que resulten de maior utilidade para cidadáns e reutilizadores.
A través de distintas fichas – unha por cada conxunto de datos recomendado- indícase desde cal debería ser a frecuencia de actualización ata que formatos son os máis recomendados á hora de publicar cada conxunto de datos. Tamén se indica cal é o seu valor de reutilización ou a súa complexidade (en base a unha escala do 1 ao 5), así como cal sería a forma de visualización recomendada para que a cidadanía puidese acceder máis facilmente á información.
O documento está orientado principalmente a cidades de tamaño mediano-grande, aínda que os municipios máis pequenos tamén a poden utilizar como marco de coñecemento. Pode ser de axuda para empresas, cidadanía, universidades, emprendedores, investigadores, xornalistas de datos, estudantes, etc. interesados no tema, aínda que, os roles que poden sacar un maior partido á información son: Os responsables de entidades locais que están a realizar ou teñen que realizar o desenvolvemento de políticas de datos abertos. Os responsables de políticas de Goberno Aberto (transparencia, participación, rendición de contas, colaboración). Os responsables de desenvolvemento das Tecnoloxías da Información. Os responsables de proxectos de «Cidades Intelixentes» e de Innovación.
 
 
Temas:Administración electrónica, Administración local
Colectivos:Entidades locais
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar