Ficha biblioteca

Nova Formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo das distintas Administracións Públicas galegas
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/02/2019 FonteEGAP
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación Tipo de contidoNovas, Cursos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Imaxe do contido
Descrición O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia
Detalles contido
Formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo das distintas Administracións Públicas galegas O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia
12/02/2019|EGAP

Requisitos dos/das participantes

Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo), que se encontra en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción, acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun familiar, e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia, policía local, bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde, non entendendo por tal os/as empregados/as públicos/as da escala de saúde pública e administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Toda persoa solicitante que ao inicio ou durante a actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

 Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web .

Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

ANEXO II

Denominación

Prazas

Horas

Modalidade
e localidade

Conversa en francés

15

50

Presencial

Santiago de Compostela

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Santiago de Compostela

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Santiago de Compostela

Conversa en inglés

15

50

Presencial

A Coruña

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Lugo

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Ourense

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Pontevedra

Conversa en inglés

15

50

Presencial

Vigo

Conversa en portugués

15

50

Presencial

Santiago de Compostela

Lingua alemá.
Nivel básico 1

75

70

Teleformación

Lingua alemá.
Nivel básico 2

50

70

Teleformación

Lingua alemá.
Nivel intermedio 1

25

70

Teleformación

Lingua alemá.
Nivel intermedio 2

25

70

Teleformación

Lingua de signos

25

40

Presencial

A Coruña

Lingua de signos

25

40

Presencial

Santiago de Compostela

Lingua francesa. Nivel avanzado 1

50

150

Teleformación

Lingua francesa. Nivel básico 1

100

150

Teleformación

Lingua francesa.
Nivel básico 2

75

150

Teleformación

Lingua francesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

Santiago de Compostela

Lingua francesa.
Nivel intermedio 1

50

150

Teleformación

Lingua francesa.
Nivel intermedio 2

50

150

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel básico 1 (nivel 1)

75

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel básico 1 (nivel 2)

75

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel básico 2 (nivel 3)

75

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel básico 2 (nivel 4)

75

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1 (nivel 5)

50

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1 (nivel 6)

50

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1 (nivel 7)

25

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1 (nivel 8)

25

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 2 (nivel 9)

25

50

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 2 (nivel 10)

25

50

Teleformación

Lingua portuguesa.
Nivel básico 1

100

150

Teleformación

Lingua portuguesa.
Nivel básico 1

100

150

Teleformación

Lingua portuguesa.
Nivel básico 2

75

150

Teleformación

Lingua portuguesa.
Nivel intermedio 1

25

150

Teleformación

Lingua portuguesa.
Nivel intermedio 2

25

150

Teleformación

Lingua inglesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

A Coruña

Lingua inglesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

Lugo

Lingua inglesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

Ourense

Lingua inglesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

Pontevedra

Lingua inglesa.
Nivel básico 2

20

50

Presencial

Vigo

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

50

Presencial

A Coruña

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

50

Presencial

Lugo

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

50

Presencial

Ourense

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

50

Presencial

Pontevedra

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

50

Presencial

Vigo

Lingua inglesa.
Nivel intermedio 1

20

100

Presencial

Santiago de Compostela

 

Para mais información prema na aseguinte ligazón.

Temas:Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar