Ficha biblioteca

Evento Curso en liña de Protección de datos
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación22/02/2019 FonteINAP
Taxonomía
TemasProtección de Datos, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Empregados públicos dos subgrupos A1/A2 ou persoal laboral equivalente que desempeñen funcións relacionadas coa instrución e resolución de procedementos de responsabilidade patrimonial das AA.PP.
Detalles contido
LugarEn liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
18/03/2019 8:00 22:00
28/04/2019 8:00 22:00
Evento
 • Modalidade EN LIñA
 • Lugar Plataforma INAP
 • Horario 24 horas
 • Data límite de solicitude 01/03/2019
 • Data de publicación no BOE 15/02/2019
 • Número máximo de alumnos 120
 • Data de inicio 18/03/2019
 • Data fin 28/04/2019
 • Número de horas : 25
Obxectivos
 • Coñecer o novo réxime de protección de datos a nivel europeo e nacional.
 • Coñecer as actividades de tratamento dos datos de carácter persoal das súas respectivas unidades.
 • Adquirir os coñecementos e as capacidades necesarias para realizar o tratamento dos datos conforme á nova normativa e garantir os dereitos dos cidadáns no marco da protección de datos.
 • Coñecer e saber adoptar as medidas adecuadas para garantir a seguridade dos datos no exercicio das súas tarefas.
 • Detectar brechas de seguridade.
 • Coñecer a figura do delegado de protección de datos, as súas funcións, así como as do encargado do tratamento dos datos de carácter persoal.

Destinatarios

Pertencer aos subgrupos A1/A2 e persoal laboral equivalente que desempeñen tarefas nas que leven a cabo tratamento de datos persoais (recollida, arquivo, consulta, comunicación dos datos).

Programa

 • O novo réxime da protección de datos.
  • Normativa comunitaria.
  • Normativa nacional.
  • Supostos de lexitimación do tratamento dos datos de carácter persoal.
 • O tratamento das categorías especiais de datos.
 • Medidas a adoptar nas unidades para garantir a protección dos datos persoais dos cidadáns:
  • Dereitos dos cidadáns.
  • Cláusulas relativas ao dereito de información.
 • O rexistro de actividades de tratamento, códigos de conduta e certificacións.
  • O Delegado de Protección de Datos.
  • Transferencias internacionais de datos.
 • A privacidade desde o deseño e por defecto, análise de riscos, avaliacións de impacto, brechas de seguridade.
 • A Axencia Española de Protección de Datos. O réxime sancionador.

 

FICHA DO CURSO INSCRICCIóN

 

 

Temas:Protección de Datos, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar