Ficha biblioteca

Evento Xornada «Avances dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable nos gobernos locais»
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación27/02/2019 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Medio ambiente Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Esta xornada vai dirixida a funcionarios da escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional e outros funcionarios pertencentes a corpos e escalas dos subgrupos A1 e A2, e persoal laboral fixo ou asimilado, de Administración local, e empregados públicos doutras AA.PP
Detalles contido
LugarEn liña Madrid OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
18/03/2019 9:30 18:00
Evento
Obxecto e destinatarios.
Convócase a Xornada «Avances dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable nos Gobernos locais».
Data: 18 de marzo 2019.
Lugar celebración: Rúa Atocha, 106. Madrid.
Códigos: FL19-3061.
Horas lectivas: Seis horas.
Número de prazas: 90.
Data límite de inscrición: 7 de marzo de 2019.
Destinatarios: Funcionarios da escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional e outros funcionarios pertencentes a corpos e escalas dos subgrupos A1 e A2, e persoal laboral fixo ou asimilado, de Administración local, e empregados públicos doutras AA.PP.
Obxectivos: Coñecer os avances dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable nos Gobernos locais.
Programa:
9:30 h-10:00 h: Apertura da xornada.Parte I:
10:15 h. Primeiro relatorio: Axenda 2030, unha oportunidade local para a transformación global.
11:15 h. Pausa.
11:45 h. Segundo relatorio: ODS e transformación dixital.
12:45 h. Terceiro relatorio: Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e servizos locais. Parte II:
16:00 h-18:00 h. Mesa de debate: Avances nos ODS.
18:00 h. Peche da xornada.
Presentación de solicitudes.
Quen desexe participar na actividade formativa convocada deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección da xornada, nas seguintes direccións: https:// buscadorcursos. inap.es e http://www.inap.es/formacion- enadministracion-local.
O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado. O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen a xornada.
 
Temas:Administración local, Medio ambiente
Colectivos:Entidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar