Ficha biblioteca

Evento Curso en liña Intervención con familias, menores e adolescentes en situación de exclusión social
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación06/03/2019 FonteFegamp
Taxonomía
TemasAdministración local, Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais, Familia, Inclusión Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Imaxe do contido
Descrición Este curso vai dirixido ao persoal da administraciós local de Galicia que desempeñe as súas funcións intervención social, menores, familia, xuventude...
Detalles contido
LugarEn liña OrganizadorFegamp Datas
DíaHora inicioHora fin
22/04/2019 8:00 22:00
22/05/2019 8:00 22:00
Evento

Nº de participantes 50

Nº de horas 40

Modalidade: En liña

Inscricións:Prazo: do 4 ao 13 de marzo (inclusive)

Presentación:  por correo electrónico a: formación.continua@fegamp.gal

Obrigatorio:  selo da entidade local e sinatura da persoa solicitante (será excluída automaticamente toda aquela que non cumpra ambos requisitos)

Ficha resumo da actividades formativa (Programa Obxectivos)

Area de formación continua Fegamp

Temas:Administración local, Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais, Familia, Inclusión
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar