Ficha biblioteca

Nova Publicada unha guía práctica para aplicar a normativa de accesibilidade de webs e Apps do sector público
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación14/03/2019 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Inclusión Tipo de contidoNovas, Documentos/Publicacións, Estudos, Guías ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Unha guía xurídica e técnica orienta á administracións e organismos do sector público no cumprimento da normativa que obriga a que tanto as súas páxinas webs como as súas aplicacións móbiles ( Apps) sexan accesibles para todas as persoas.
Detalles contido
Publicada unha guía práctica para aplicar a normativa de accesibilidade de webs e Apps do sector público Unha guía xurídica e técnica orienta á administracións e organismos do sector público no cumprimento da normativa que obriga a que tanto as súas páxinas webs como as súas aplicacións móbiles ( Apps) sexan accesibles para todas as persoas.
14/03/2019|INAP
A guía foi publicada polo Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade ( CERMI) e pola Fundación Dereito e Discapacidade e foi elaborada pola profesora Esperanza Alcaín e por María Asunción Arrufat, doctoranda na Universidade de Granada e especialista en accesibilidade universal.
Esixir o cumprimento da normativa a toda a sociedade A profesora Alcaín explicou durante a presentación do documento que se expuxo elaborar a guía para facilitar o cumprimento da lexislación, “facilitando así que se poidan cumprir os prazos, porque non só contén información xurídica, senón tamén criterios técnicos para que as webs e apps sexan accesibles”.
Ademais, reclamou que se dea formación aos traballadores de todas as administracións para que se coñeza a normativa e que deste xeito se poida cumprir. Tamén lembrou que as administracións non só están obrigadas a implementar a normativa, senón que tamén “teñen que esixir o seu cumprimento a toda a sociedade”.
Obrigatoriedade para todas as administracións públicas En España, é o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro o que incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102, do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público, que inclúe a Administración Xeral do Estado, administracións autonómicas e locais, as entidades públicas e privadas dependentes delas, as universidades públicas, a Administración de Xustiza, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Consello de Estado, o Consello Económico e Social, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, o Defensor do Pobo e o Banco de España, entre outros.
María Asunción Arrufat destacou como un dos avances máis importantes da lexislación o feito de que as administracións estean obrigadas a poñer en marcha unha canle a través do cal as persoas con discapacidade poidan solicitar información sobre os seus criterios de accesibilidade, pedir material accesible ou expor queixas e suxestións.
“As persoas con discapacidade necesitan a accesibilidade, e iso é algo que se ten que garantir. Esta guía é próxima e sinxela para aplicarse”, engadiu Arrufat.
Pola súa banda, o presidente do CERMI comentou que “a transformación dixital é profundamente liberadora e emancipadora para as persoas con discapacidade, pero para iso, ten que estar concibida e aplicada en clave de accesibilidade universal”, debido a que, pola contra, aumenta a fenda dixital, conseguindo o efecto contrario. “En certa maneira, a exclusión das novas tecnoloxías é a morte social para as persoas con discapacidade, porque se nos priva dun ben fundamental na sociedade, tanto no presente como no futuro”, aseverou.
 
Temas:Administración electrónica, Inclusión
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Administración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Enviar