Ficha biblioteca

Nova Resolución pola que se aproba o Programa de Financiamento dos Servizos Comunitarios Municipais en 2019
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación16/04/2019 FonteBop de Coruña
Taxonomía
TemasAdministración local, Servizos sociais Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións, Concesións ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsDeputación de A Coruña Ámbitos xeográficosA Coruña
Imaxe do contido
Descrición Aprobase o Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no 2019 por un importe total de 6.921.085,40 €
Detalles contido
Resolución pola que se aproba o Programa de Financiamento dos Servizos Comunitarios Municipais en 2019 Aprobase o Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no 2019 por un importe total de 6.921.085,40 €
16/04/2019|Bop de Coruña

De acordo coas Bases reguladoras do Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019, aprobadas pola Xunta de Goberno na sesión celebrada 4 de xaneiro de 2019 e publicadas no BOP núm. 5, do 8 de xaneiro de 2019, Logo de ver os informes da Sección de Servizos Sociais e da Intervención,

Resolveuse: 1. Aprobar o Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no 2019 por un importe total de 6.921.085,40 € tendo en conta un incremento das horas concedidas do 55,44 % respecto ao incremento solicitado por cada unha das entidades. Na táboa seguinte detállanse os módulos e importes da achega provincial aprobados para cada entidade beneficiaria:

 Módulo subvencionado/ Achega concedida

  • I Persoal administrativo grupo C1 ou C2
  • II Persoal técnico A2
  • III Persoal técnico A1
  • III Persoal técnico
  • IV Persoal auxiliar SAF libre concorrencia - Horas concedidas

Táboas por concello

Temas:Administración local, Servizos sociais
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Deputación de A Coruña
Ámbitos xeográficos:A Coruña
Valorar:
Enviar