Ficha biblioteca

Evento Curso Conceptos Básicos sobre a Lei 19/2013, de 9 de Decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación24/04/2019 FonteDeputación de Pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsDeputación de Pontevedra Ámbitos xeográficosPontevedra
Imaxe do contido
Descrición Este curso vai dirixido ao persoal Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua
Detalles contido
LugarEn Liña OrganizadorDeputación de Pontevedra Datas
DíaHora inicioHora fin
02/09/2019 8:00 22:00
31/10/2019 8:00 22:00
Evento

Número de edicións 1

Participantes por edición 50

Número de horas 25 horas

Datas Do 2/9/2019 ao 31/10/2019

Metodoloxía Teórico-práctica (en liña)

Obxectivos

• Comprender os principios básicos da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno no marco do Goberno aberto Contido

• Conceptos xerais e marco legal da transparencia

• Publicidade activa e datos abertos. Instrumentos de acceso á información que favorecen a transparencia pública

• Novos mecanismos de transparencia e información

Temas:Administración local, Transparencia e participación cidadán
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Deputación de Pontevedra
Ámbitos xeográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar