Ficha biblioteca

Nova Guía para a Constitución dos novos Gobernos Locais das Entidades Locais
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/06/2019 FonteFEMP
Taxonomía
TemasAdministración local Tipo de contidoDocumentos/Publicacións, Guías ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición A FEMP actualiza o texto que recolle as pautas para a posta en funcionamento dos novos Gobernos Locais
Detalles contido
Guía para a Constitución dos novos Gobernos Locais das Entidades Locais A FEMP actualiza o texto que recolle as pautas para a posta en funcionamento dos novos Gobernos Locais
12/06/2019|FEMP
O sábado, 15 de xuño, é a data na que se constituirán os Concellos xurdidos das eleccións do pasado 26 de maio. Os actos constituíntes, que se repetirán pola práctica totalidade dos municipios españois, réxense por pautas e normativas que a Federación recolleu e actualizado na Guía para a constitución e posta en funcionamento das Entidades Locais, que pode descargarse AQUí.
Nesta Guía quedan contidas as actuacións previas e o detalle de todos e cada un dos fitos que inclúe a posta en funcionamento dos novos Gobernos Locais, así como as normas nas que se apoian. Ademais, a Guía inclúe información sobre procesos similares para a constitución das Deputacións Provinciais, os Cabidos e Consellos Insulares.
 
Temas:Administración local
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar