Ficha biblioteca

Nova Función Pública e Cermi renovan a súa colaboración para detectar e reducir cargas administrativas a persoas con discapacidade
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/09/2019 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración local, Diversidade funcional, Inclusión Tipo de contidoNovas ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición O Ministerio de Política Territorial e Función Pública e o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade ( Cermi) renovaron para o ano 2019 o marco de colaboración establecido para detectar e reducir cargas administrativas para as persoas con discapacidade e as súas familias
Detalles contido
Función Pública e Cermi renovan a súa colaboración para detectar e reducir cargas administrativas a persoas con discapacidade O Ministerio de Política Territorial e Función Pública e o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade ( Cermi) renovaron para o ano 2019 o marco de colaboración establecido para detectar e reducir cargas administrativas para as persoas con discapacidade e as súas familias
12/09/2019|INAP
En concreto, o convenio subscrito entre as dúas partes ten como fin impulsar medidas orientadas á eliminación e redución de cargas administrativas dirixidas especialmente ás persoas con discapacidade e ás súas familias, así como o intercambio de información e coñecemento sobre simplificación administrativa, a elaboración de propostas de redución de trámites e simplificación administrativa.
Dentro desta colaboración interinstitucional, ábrese a posibilidade de encadrar a participación en laboratorios de ideas para a redución de cargas administrativas, nos que, de maneira conxunta, Administración e o sector implicado discutan sobre procedementos susceptibles de simplificación.
Para lograr ese obxecto, o CERMI encargarase de realizar, en colaboración con Función Pública, un labor de análise das obrigacións de información e cargas burocráticas derivadas do cumprimento da normativa vixente que afecten as persoas con discapacidade e ás súas familias, fornecerán información adecuada, participarán nas funcións de análises das cargas administrativas e na elaboración de propostas de redución das mesmas, simplificación, homoxeneización e coordinación administrativa.
Por parte do CERMI deseñaranse propostas de simplificación administrativa e de mellora na regulación que afecta as persoas con discapacidade, orientadas a eliminar as barreiras burocráticas existentes.
Ditas propostas serán concretas e contrastadas e irán destinadas a contribuír no impulso e mellora da relación das persoas con discapacidade coa Administración, cunha translación práctica e directa.
Estas propostas irán acompañadas, como aspectos principais, da correspondente estimación do aforro que xerarán, da normativa que debe modificarse e organismo vinculado.
A medición dos devanditos aforros farase de acordo coa metodoloxía establecida no Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
 
Temas:Administración local, Diversidade funcional, Inclusión
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar