I Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica


O 16 de marzo de 2015 celebrouse en Santiago de Compostela o I Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica: un compromiso conxunto cara aos/ás cidadáns/ás dirixido a todas as entidades locais de Galicia, organizado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

Esta iniciativa enmárcase no conxunto de actuacións que se están a levar a cabo na Xunta de Galicia na súa liña de colaboración co mundo local para impulsar a implantación da Administración Electrónica e a prestación de servizos comúns dixitais a cidadanía e empresas, acompañando o desenvolvemento das TIC na administración local e, mediante a eliminación de duplicidades, favorecer a eficiencia no consumo de recursos, sistemas e infraestruturas tecnolóxicas.

O obxectivo foi poñer en común as liñas de colaboración coas EELL no ámbito das TIC que xa son unha realidade, e abrir un foro para debater sobre temáticas de interese e actualidade neste eido.

Se o desexa pode visualizar o programa completo da xornada premendo AQUÍ.

A continuación poderá visualizar a listaxe de relatores e os seus relatorios.

 • Introdución do I Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica
  María del Mar Pereira Álvarez
  DIRECTORA DA AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA
  Descargar presentación
 • Interoperabilidade, facendo camiño cara a unha veciñanza intelixente
  Isabel Pillado Quintáns
  XEFA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DA AMTEGA
  Descargar presentación
 • Ordenanza de administración electrónica
  Fernando Suárez Lorenzo
  PRESIDENTE DO COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑERÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA
  Descargar presentación
 • Plataforma provincial de administración electrónica
  Miguel Lorenzo Turbón
  XEFE DE SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. ÁREA DE ORGANIZACIÓN E PERSOAL
  DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA.

  Descargar presentación
 • Rede CeMIT. Presente e futuro da capacitación dixital
  Felícitas Rodríguez González
  XEFA DO DEPARTAMENTO DE SOCIEDADE DA INFORMACIÓN DA AMTEGA
  Descargar presentación
 • A factura electrónica: primeiro contacto
  Francisco Javier Portela Amor
  INTERVENTOR XERAL DO CONCELLO DE NEGREIRA
 • As novas tecnoloxías na contratación pública
  Juan Gabriel Fernández García de la Rocha
  XEFE DE PROXECTO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
  Descargar presentación
 • Administración electrónica e transparencia na Deputación Provincial de Ourense. Experiencias e retos
  Juan Marquina Fuentes
  VICESECRETARIO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
  Descargar presentación
 • Implantación da Lei de Transparencia nas Entidades Locais galegas
  José Manuel Chapela Seijo
  DIRECTOR XERAL DA FEGAMP
 • Os orzamentos participativos da Deputación de Lugo. Unha xestión transparente e participativa dos orzamentos públicos
  Pablo Rivera Capón
  DIRECTOR DE FONDOS EUROPEOS E RESPONSABLE DO SERVIZO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA
  DEPUTACIÓN DE LUGO

  Descargar presentación
 • Rede corporativa de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia
  Adrián Lence Paz
  DIRECTOR DA ÁREA DE INFRAESTRUTURAS E TELECOMUNICACIÓNS DA AMTEGA
  Descargar presentación
 • Modelo de ordenanza para adaptarse á nova Lei de telecomunicacións de Galicia
  María Cacharro López
  COLEXIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
 • Importancia do despregamento de novas infraestruturas de telecomunicacións para a administración electrónica e o desenvolvemento de vilas intelixentes
  Javier Fernández Fraga
  VOGAL DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA
 • Os profesionais TIC no novo contexto dixital. Situación actual e retos para a Administración Local
  Eduardo Risco Bóveda
  RESPONSABLE DE INFORMÁTICA DO CONCELLO DE LUGO

  Fernando Suárez Lorenzo
  PRESIDENTE DO COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑERÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA
  Descargar presentación
  Marcos Mata Mansilla
  PRESIDENTE DO COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE GALICIA