Ficha biblioteca

Enlace Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria conxunta de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional.
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación18/10/2018 FuenteDOG
Taxonomía
TemasAdministración local, Empleo Tipo de contenidoNormativa ColectivosEntidades locales, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizacionesDirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Resolución do 3 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria conxunta de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional.
Detalles contenido
Enlace Acceso al contenido
Valorar:
Enviar