Ficha biblioteca

Evento Curso Conceptos Básicos sobre a Lei 19/2013, de 9 de Decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación24/04/2019 FuenteDeputación de Pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia y participación ciudadana Tipo de contenidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as OrganizacionesDiputación de Pontevedra Ámbitos geográficosPontevedra
Imagen del contenido
Descripción Este curso vai dirixido ao persoal Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua
Detalles contenido
LugarEn Liña OrganizadorDeputación de Pontevedra Fechas
DíaHora inicioHora fin
02/09/2019 8:00 22:00
31/10/2019 8:00 22:00
Evento

Número de edicións 1

Participantes por edición 50

Número de horas 25 horas

Datas Do 2/9/2019 ao 31/10/2019

Metodoloxía Teórico-práctica (en liña)

Obxectivos

• Comprender os principios básicos da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno no marco do Goberno aberto Contido

• Conceptos xerais e marco legal da transparencia

• Publicidade activa e datos abertos. Instrumentos de acceso á información que favorecen a transparencia pública

• Novos mecanismos de transparencia e información

Temas:Administración local, Transparencia y participación ciudadana
Colectivos:Entidades locales, Empleados/as públicos/as
Organizaciones:Diputación de Pontevedra
Ámbitos geográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar