Ficha biblioteca

Evento Curso: Mellora regulatoria e análise de impacto normativo
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación17/06/2020 FuenteINAP
Taxonomía
TemasAdministración pública, Enseñanza y formación Tipo de contenidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as OrganizacionesAdministración General del Estado , Organizaciones e Instituciones Ámbitos geográficosNacional
Descripción Este curso vai dirixido aos empregados públicos do ámbito Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla, da Administración Local, persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos.
Detalles contenido
LugarEn Liña OrganizadorINAP Fechas
DíaHora inicioHora fin
07/09/2020 9:00 20:00
18/10/2020 9:00 20:00
Evento
Obxetivos
 • Determinar a importancia da mellora regulatoria e comprobar o cumprimento dos seus principios de actuación.
 • Implementar correctamente os principais instrumentos de mellora da regulación no proceso de tramitación normativa.
 • Aplicar a normativa básica de regulación das MAIN.
 • Avaliar correctamente o impacto económico dos proxectos normativos.
 • Aplicar a Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado para a avaliación do impacto de unidade de mercado como parte do impacto económico e o seu plasmación na MAIN.
 • Identificar e avaliar os impactos Ex #ante de proxectos normativos para unha mellor elaboración dos mesmos e plasmalos nas MAIN.
Programa
 • Modulo i – A mellora da regulación. antecedentes, principios e obxectivos
 • Modulo ii – A mellora da regulación. instrumentos. especial referencia á avaliación exante
 • Modulo iii – cuestións xerais. oportunidade, análise xurídica e de contido
 • Modulo iv –Impacto económico e orzamentario. a consideración da lgum na elaboración de normas
 • Modulo v– Outras cuestións. impacto en cargas administrativas e outros impactos
Ficha do curso

 

 
 
 
Temas:Administración pública, Enseñanza y formación
Colectivos:Entidades locales, Empleados/as públicos/as
Organizaciones:Administración General del Estado , Organizaciones e Instituciones
Ámbitos geográficos:Nacional
Valorar:
Compartir contenido