Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Guia de procedementos e servizos da Xunta de Galicia
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido Acceso ao servizo
Taxonomía
Descrición

Guia electrónica que recopila os procedementos e servizos administrativos que a Xunta pon a disposición dos cidadáns e entidades locais, ofrecéndose información clara e concisa (obxecto, normativa, documentación, solicitude e directorio de unidades xestoras) de cada un deles e permitindo, nalgúns casos, a súa solicitude electrónica.

Máis información

Para ter máis éxito na busca pode restrinxila polos seguintes criterios:

  1. Materia ou área temática.
  2. Perfil ou colectivo ao que vai orientado o procedemento.
  3. Organismo responsable.
  4. Tipo do procedemento.
  5.  Tipo de tramitación.

A busca pode realizarse por varios criterios á vez (por exemplo: perfil do solicitante: agricultor, tipo de procedementos: subvencións, consellería: Medio Rural), xa que non son excluíntes, se ben debe vostede ter en conta que o abanico de resultados será maior canto menos se acote a busca .

Unha vez atopado o procedemento/s poderemos descargar a solicitude ou cumprimentala electrónicamente para presentala nun rexistro da Xunta ou poderemos iniciar directamente a tramitación de forma electrónica (rexistro electrónico Xunta) segundo a opción/s que estea/n habilitada/s para o/s procedemento/s consultado/s.

Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
124 Aplicacións e servizos finais Consulta de expedientes Xunta En liña
Compartir por correo electrónico