Guia de procedementos e servizos da Xunta de Galicia

Guia electrónica que recopila os procedementos e servizos administrativos que a Xunta pon a disposición dos cidadáns e entidades locais, ofrecéndose información clara e concisa (obxecto, normativa, documentación, solicitude e directorio de unidades xestoras) de cada un deles e permitindo, nalgúns casos, a súa solicitude electrónica.

Máis información

Para ter máis éxito na busca pode restrinxila polos seguintes criterios:

  1. Materia ou área temática.
  2. Perfil ou colectivo ao que vai orientado o procedemento.
  3. Organismo responsable.
  4. Tipo do procedemento.
  5.  Tipo de tramitación.

A busca pode realizarse por varios criterios á vez (por exemplo: perfil do solicitante: agricultor, tipo de procedementos: subvencións, consellería: Medio Rural), xa que non son excluíntes, se ben debe vostede ter en conta que o abanico de resultados será maior canto menos se acote a busca .

Unha vez atopado o procedemento/s poderemos descargar a solicitude ou cumprimentala electrónicamente para presentala nun rexistro da Xunta ou poderemos iniciar directamente a tramitación de forma electrónica (rexistro electrónico Xunta) segundo a opción/s que estea/n habilitada/s para o/s procedemento/s consultado/s.

Data modificación

20/04/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
124 Aplicacións e servizos finais Consulta de expedientes Xunta En liña