Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Toponimia oficial - Nomenclátor de Galicia
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia / Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/ Secretaría xeral de Politica Lingüística
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido Acceso ao servizo
Taxonomía
Descrición

Servizo de consulta que recolle os nomes oficiais das provincias, parroquias, concellos e lugares de Galicia de acordo cos ditames da Comisión de Toponimia e coas normas ditadas pola Xunta de Galicia

Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
128 Aplicacións e servizos finais Diccionario xurídico galego En liña
133 Aplicacións e servizos finais Traductor automático GAIO Correo electrónico , En liña , Fax
Compartir por correo electrónico