Toponimia oficial - Nomenclátor de Galicia

Servizo de consulta que recolle os nomes oficiais das provincias, parroquias, concellos e lugares de Galicia de acordo cos ditames da Comisión de Toponimia e coas normas ditadas pola Xunta de Galicia

Data modificación

20/04/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia / Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/ Secretaría xeral de Politica Lingüística

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
128 Aplicacións e servizos finais Diccionario xurídico galego En liña
133 Aplicacións e servizos finais Sistema de traducción automatizada GAIO Correo electrónico