Recóllese o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, co obxectivo de facilitar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, a fin de solicitar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.