Iniciativas para as Entidades Locais

Este espazo pretende converterse nun instrumento de comunicación, divulgación e promoción das diferentes iniciativas impulsadas pola Xunta de Galicia de cara ás administracións locais:
  • Plan eConcellos, deseñado para conseguir a modernización das Administracións Locais Galegas.
  • Proxecto Comunidade de traballo Galicia Norte de Portugal, orientado á realización das actividades de posta en marcha de novos modelos de xestión de servizos colectivos de proximidade, incorporando a posibilidade de xestionar conxuntamente os equipamientos sociais, culturais e deportivos de municipios transfronterizos de Galicia e o Norte de Portugal.