Recóllense as competencias municipais atribuídas ao concello.