Publícase a composición dos grupos políticos con representación no Concello, identificando aos seus membros, as asignacións económicas que perciben, e a existencia dun espazo para que expresen as súas opinións e propostas.