O/A Alcalde/sa, o Pleno, a Xunta de Goberno e os/as Concelleiros/as Delegados/as