Descrición sobre a estrutura municipal, cos principais niveis de goberno e administración nos que se organiza