As percepcións económicas de todo tipo, fixas ou periódicas, por asistencia aos órganos colexiados municipais (Pleno, Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas e outros), que perciben os membros da Corporación