Número de persoal desta natureza e o seu réxime e retribucións, segundo o esixido pola Lei 7/1985