Recóllese información relativa aos custos económicos derivados da representación municipal exercida polos membros da Corporación como consecuencia de desprazamentos realizados por razón do seu cargo