Información relativa á estrutura de organismos autónomos ou entidades instrumentais adscritas ao Concello, tanto de carácter organizativo como de funcionamento