Normativa estatal básica e de desenvolvemento, normativa autonómica en materia de réxime local, e normativa municipal para a organización e funcionamento da entidade.