Código de bo goberno local aprobado polo Concello, ou acordos de adhesión aos Códigos tipo de entidades asociativas como a FEGAMP ou a FEMP