Decisións do goberno de carácter organizativo e de funcionamento en relación coas políticas públicas sobre transparencia e bo goberno