Información actualizada dos orzamentos consolidados, orzamentos municipais da entidade principal, execución trimestral e modificacións e orzamentos dos organismos autónomos das entidades instrumentais adscritas ao Concello