Información actualizada das liquidacións orzamentarias anuais aprobadas pola Alcaldía