Recóllense os indicadores tanto tributarios (Ingresos fiscais e autonomía fiscal) como orzamentarios (Investimento por habitante, liquidez a curto prazo, período medio de pago, débeda pública por habitante, gasto por habitante, superávit ou déficit)