Neste apartado publícase a relación de bens inmobles, relación de vehículos oficiais de todo tipo (de representación, policía, bombeiros, obras e servizos) e Inventario de bens e dereitos, nos termos da normativa reguladora sobre patrimonio e bens