Enlace a toda a información económica que, sobre o Concello, dispón o Ministerio de Facenda e Función Pública, remitida en cumprimento da normativa sobre estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, e demais de aplicación.