Información actualizada de todas as Ofertas de Emprego Público aprobadas polo Concello e vixentes, así como das súas diferentes fases de execución