Recóllense os regulamentos e as ordenanzas municipais aplicables ao concello.