Información actualizada segundo as esixencias establecidas no art. 63 da Lei 9/2017, de tipo xeral para relacionarse co órgano de contratación, e información particular relativa a todo tipo de contratos que celebre o Concello, das diferentes fases de tramitación do procedemento de licitación, en formato aberto e reutilizable, permanecendo accesible por un período non inferior a 5 anos.