Órganos municipais (Consellos Sectoriais, Xuntas municipais) creados polo Pleno municipal para facilitar a participación pública, incluíndo a súa normativa reguladora, composición e información básica sobre o seu funcionamento