Información actualizada das Asociacións municipais, inscritas no Rexistro municipal de información, e a súa participación e colaboración na xestión municipal