Información sobre todas as vías desde as que o Concello presta atención a cidadán, con independencia do canal, facilitando o contacto con elas